Advertise Here

Ilham Mahabbah

- Another Blogger Blog'sSepi ku sendiri di ruang kosong
Melihat dunia tersenyum bebas
Merasa kepuasan titisan mu

Sayu jiwa menghentam kalbu
Percikan mu berirama
Seolah meraih jatuh mu disini

Pesona riang rintikan mu
Menambat hati si kecil girang
Membasahkan jasad menepis aliran mu

Saat terus berdetik
Engkau terus berlari di pelosok sudut yang kontang
Tafsiran titisan mu sejuta makna
Yang budiman engkau adalah rahmat
Yang dungu engkau adalah bencana

Cuma satu ingin ku bisikkan
Titisan keramat mu adalah Rahmat
Yang ku nanti setiap waktu

Bahasa Figuratif Dalam Penulisan Kreatif

Bahasa figuratif ialah bahasa yang digunakan sebagai hiasan penyataan pemikiran dan perasaan penulis dalam sesebuah penulisan kreatif.

1.     Personafikasi
-       Perorangan, iaitu memberi sifat manusia kepada benda atau idea yang tidak hidup.
-       Contoh :
Sepi ku sendiri di ruang kosong
Melihat dunia tersenyum bebas

2.     Hiperbola
-       Kiasan yang melampau  atau berlebih – lebihan dan tidak masuk akal.
-       Tujuannya untuk memperlihatkan keagungan atau kehandalan seseorang atau memperlihatkan kehebatan sesuatu peristiwa atau suasana.
-       Contoh :
Merasa kepuasan titisan mu
Sayu jiwa menghentam kalbu

3.     Unsur perulangan (Anafora)
-       Gaya bahasa perulangan kata pertama pada setiap baris.
-       Contoh :
Yang budiman engkau adalah rahmat
Yang dungu engkau adalah bencana

4.     Perlambangan
-       Kata – kata atau frasa yang digunakan berupaya menyatakan sesuatu di luar erti kata – kata atau frasa itu sendiri.
-       Contoh :
Engkau terus berlari di pelosok sudut yang kontang
Tafsiran titisan mu sejuta makna

5.     Metafora
-       Perbandingan yang dibuat antara dua perkara atau objek yang secara lahirnya berbeza.
-       Perbandingan tidak menyertakan kata bandingan .
-       Perbandingan ini dilakukan secara implisit ( tidak ketara)
-       Biasanya terdiri daripada dua perkataan, satu konkrit dan satu abstrak.
-       Contoh :
Sepi ku sendiri di ruang kosong
Melihat dunia tersenyum bebas